Rivierduin G38 Advies


Rivierduin G38 Advies is een klein gespecialiseerd adviesbureau in (particulier) natuurbeheer, melkveehouderij en communicatie. Belangrijke opdrachtgevers zijn het Rijk, Provinciale overheden en Agrarische natuurverenigingen. Natuurcompensatie, professionalisering van het Agrarisch natuurbeheer en inrichting van nieuwe natuurgebieden zijn kernwerkzaamheden voor het bedrijf. Iedereen van Rivierduin Advies heeft een agrarische achtergrond: unique selling point van het bureau is het op gang houden en verbeteren van de communicatie tussen boeren, overheden en natuurbeschermers. Eigenaar ben barkema is 25 jaar melkveehouder geweest , en heeft zijn bedrijf omgezet naar een natuurboerderij: het huidige Natuurhoeveg38.  Voordat Ben boer werd werkte hij als Districtsbeheerder bij de Vereniging Natuurmonumenten voor Zeeland en West Brabant en was hij als leraar waterecologie en natuurontwikkeling verbonden aan de Hogeschool Zeeland.

Als bureau zijn we in staat bruggen te bouwen tussen natuurbeschermers, ambtenaren, melkveehouders en de markt. Daar waar overheden of plannenmakers zich richten op het landelijk gebied, en samen met melkveehouders en natuurbeschermers landschappen willen veiligstellen en beheren, is Rivierduinadvies de aangewezen intermediair en adviseur. Onze communicatieve vaardigheden garanderen een weg tot een oplossing, daar waar processen eerst muurvast leken te zitten.