Rivierduin G38 Advies


Rivierduin G38 Advies is een klein gespecialiseerd adviesbureau in (particulier) natuurbeheer, melkveehouderij en communicatie. Belangrijke opdrachtgevers zijn het Rijk, Provinciale overheden en Agrarische natuurverenigingen. Natuurcompensatie, professionalisering van het Agrarisch natuurbeheer en inrichting van nieuwe natuurgebieden zijn kernwerkzaamheden voor het bedrijf. Iedereen van Rivierduin Advies heeft een agrarische achtergrond: unique selling point van het bureau is het op gang houden en verbeteren van de communicatie tussen boeren, overheden en natuurbeschermers. Eigenaar Ben Barkema heeft naast dit bureau een melkveebedrijf waar zijn vrouw Armgard en hij, naast Holsteins, ook werken met Blaarkoppen. Voordat Ben boer werd werkte hij als Districtsbeheerder bij de Vereniging Natuurmonumenten voor Zeeland en West Brabant en was hij als leraar waterecologie en natuurontwikkeling verbonden aan de Hogeschool Zeeland. Het bureau is ontstaan doordat Ben en andere melkveehouders uit de buurt in 2001 een Natuur- en Milieu-cooperatie hebben opgericht in het Rivierduingebied in Oost Flevoland. De eerste klus van het bureau was de organisatie van een symposium over polderpioniers.

Inmiddels is het bureau een samenwerking aangegaan met verschillende ZZP-ers en bureaus: Theo Hogendoorn werkt mee als adviseur inzake Agrarisch Natuurbeheer en diverse SN projecten; Max van Tilburg Jr. werkt aan het project Blaarkopketen, dat samen met Ruitenburg slagers, Kruidenier Food Services, Boeder Veehandel en Hunland-Impex in de steigers is gezet; Henne Barkema van B(I)M ondersteunt als jurist waar nodig Rivierduinadvies en hetzelfde geldt voor Sieto van der Scheer van VDSVT uit Amsterdam op het gebied van landschappelijke planvorming en gebiedsinrichting. Martine Rill versterkt het bureau voor wat betreft secretariaatswerkzaamheden, organisatie en ontwerp. Zij werkt voor de rapporten en foto’ s samen met bureau NoFe van Mark en Frans van der Stoep uit Lelystad. Zij tekenen ook voor de foto, s op deze website.

Doordat we verstand hebben van natuurlijke processen en beheer, boeren zijn of een agrarische achtergrond combineren met uiteenlopende vakkennis op het hoogste niveau, zijn we als bureau in staat bruggen te slaan tussen natuurbeschermers, ambtenaren, melkveehouders en de markt. Daar waar overheden of plannenmakers zich richten op het landelijk gebied, en samen met melkveehouders en natuurbeschermers landschappen willen veiligstellen en beheren, is Rivierduinadvies de aangewezen intermediair en adviseur. Onze communicatieve vaardigheden garanderen een weg tot een oplossing, daar waar processen eerst muurvast leken te zitten.