Agrarisch natuurbeheer

Agrarisch natuurbeheer is een ‘eenvoudige’ vorm van natuurbeheer. Het maakt het voor agrariërs mogelijk natuur te integreren in de bedrijfsvoering. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk een stuk grasland op een later tijdstip te maaien waardoor de kuikens de kans krijgen vliegvlug te worden. Het verlies in opbrengst wordt door middel van een beheervergoeding gecompenseerd. Hoewel het vroeger mogelijk was individueel aan te vragen, is een aanvraag nu alleen nog mogelijk binnen een collectief. Het aanvragen van de vergoeding kost vaak een hoop tijd en omdat de regeling vaak aan verandering onderhevig is, zijn de regels vaak verwarrend. Rivierduin G38 Advies kan als geen andere deze verwarring wegnemen.

Agrarisch natuurbeheer is een herkenbare activiteit voor RivierduinG38 Advies.  Het lag aan de basis van het bureau doordat melkveehouder Barkema samen met collegas de eerste Flevolandse Agrarische Natuurvereniging (NMC Rivierduingebied) oprichtte. Samen met  Bureau Nove maakte hij het mogelijk dat weide- en akkervogels en ganzen, beschermd en gedoogd kunnen worden in het noordwesten van Flevoland. Inmiddels is de bureaucratie rondom agrarisch natuur beheer immens. Het is de verschillende overheden niet gelukt om het beleid helder en eenvoudig in praktijk te laten brengen. Je moet wel heel erg gemotiveerd zijn om middels het huidige beleids-instrumentarium een bijdrage te leveren aan de bescherming van grutto, s en gele kwikken en andere soorten van het weidelandschap. Gelukkig zijn veel boeren nog gemotiveerd, en wij zijn het ook. Vaak zien overheden de noodzaak van een  professioneel bureau om hun boeren en  ambtenaren te ondersteunen, soms is een boerencooperatie of natuurvereniging zelf  draagkrachtig genoeg om ons in te huren. En wij ontrafelen en helpen, vaak met steun van de ambtenaren zelf. Ondertussen voelen we ons er verantwoordelijk voor dat er ook daadwerkelijk meer soorten in het boeren land terecht kunnen.