De Blaarkopketen

Nederland kent van oudsher 3 koeienrassen; Fries-Hollands, het rode MaasRijnIjsselvee en de Groninger Blaarkop. De Blaarkop is bezig aan een comeback. De Kruidenier Groep, Vlees en Vleeswarenbedrijf Ruitenburg, Hunland Impex, Boeder’s Veehandel en Rivierduin G38 Advies werken hier samen met veehouders aan: dit is De Blaarkopketen. Door de afzet van vlees en zuivel onder Milieukeur wil de blaarkopketen  in 10 jaar toewerken naar een sterke populatie Blaarkoppen in (veen)weidegebieden. Een populatie die groot genoeg is om de vlees- en zuivelproducten die de keten nodig heeft, te leveren. Boeren krijgen voor hun hoogwaardige producten meer betaald, weidevogels worden beschermd en milieudoelen als wateropvang kunnen samen met veehouders worden gerealiseerd.  Een ambitieus plan. Zeker als je bedenkt dat er in 1999 slechts 500 raszuivere blaarkop-melkkoeien in Nederland rondliepen.

Het Ras
Bijzondere aan het ras is het eigene. Ze hebben een bloedgroep, B19, dat geen enkel ander rundveeras ter wereld bezit. De melk is gezonder en bevat een hoog percentage kappa caseine BB, goed voor de kaas. Het karakter is anders dan dat van andere koeien. Blaarkoppen werken mee en lopen niet weg. De kleur is egaal rood of zwart. Ze horen bij de cultuurhistorie van Nederland. De blaarkop staat op schilderijen van eeuwen geleden en is terug te vinden in literatuur. Verder zijn ze duurzaam en efficient. Het is een dubbeldoelkoe met een sterke gezondheid en een lange levensduur. Andere koeien geven meer melk, maar minder melk als het even tegen zit. De Blaarkop niet, die geeft altijd circa 6.600 kg melk per jaar. Daarnaast doet zij het goed in natte veenweiden.

De populatie groeit
Een blaarkopboer kan een rendabel bedrijf met de bescherming van het landschap en de natte natuur combineren. Sommige boeren vinden dit een aantrekkelijke optie en willen hun bedrijf omschakelen. Dat is nu extra interessant omdat de ketenpartijen vraag naar blaarkopproducten creëren. De ketenpartijen willen een duurzame rundvlees- en zuivelketen opzetten. Hiervoor zijn duizenden runderen nodig. Kwalitaria, Albron en de Keukenhof werken al met Blaarkopproducten, diverse initiatieven op gebied van huis en internetverkoop zijn in de maak. Om de populatie te verbeteren worden met behulp van de genenbank meer zuivere bloedlijnen ingezet. De producten van de blaarkop worden gecertificeerd. Gedacht wordt aan Milieukeur en 1 ster van de dierenbescherming. Leveranciers moeten voldoen aan protocollen. Hoewel er nog veel moet gebeuren is er vertrouwen in de toekomst. De prachtige Blaarkop komt terug om het Nederlandse landschap nog mooier te maken. 

CREM is een van de adviseurs van de keten en betrokken bij veel ketenactiviteiten. Voor meer informatie: Jolanda van Schaick (j.vanschaick@crem.nl)