Overige projecten

Naast veel projecten verzetten we ook op andere fronten veel werk. Rivierduin Advies geeft advies aan talloze boeren en ambtelijke instanties en begeleid veel trajecten waarbij een functieverandering aan de orde is. Vaak fungeren we als ‘tolk’ tussen agrariër en overheid. In nood kunnen we  snel met een degelijk rapport op de proppen komen, maar soms is een kleine notitie genoeg. Uitgangspunt van handelen is respect voor de natuur en voor mensen. We proberen zorgvuldig met onze contacten om te gaan, en houvast te bieden.  In de afgelopen jaren hebben we met succes gewerkt aan:

  • -de oprichting van Agrarische Natuurverenigingen in Gelderland,Friesland en Flevoland;
  • -meerdere voorstellen voor, en ontwikkeling van reservaatbegrenzing in Zeeland, Friesland en Flevoland;
  • -natuurcompensatie  voor de HSL in Zuidholland en de  N31 in Friesland;
  • -visieontwikkeling op het Groene Hart t.b.v. VROM en Provincie Zuidholland, uiteindelijk  heeft dit  geleid tot het landelijke Blaarkopproject
  • -omzetting vlinderboerderij de Schutkooi nabij het Maasheggengebied

En tot slot ontwikkelen we graag voorlichtingsmateriaal over talloze natuuronderwerpen.