Projecten

Rivierduin G38 Advies werkt samen met het Rijk, Provinciale overheden en Agrarische natuurverenigingen aan natuurcompensatie, professionalisering van het Agrarisch natuurbeheer en inrichting van nieuwe natuurgebieden. Het meeste werk wordt verricht in Friesland, Flevoland en het Groene Hart. Niet toevallig daar waar melkveehouderij en (agrarisch) natuurbeheer samen gaan. De koe bij uitstek om rendement te halen uit melkveehouderij en natuurbeheer is de Groninger Blaarkop.

Hieronder zijn enkele projecten van Rivierduin G38 Advies te vinden. Klik op een foto om hier meer over te lezen.

Het project van de blaarkoppen Afbeelding naar de Particulier Natuurbeheer paginaAgrarisch NatuurbeheerOverige Projecten

  • De Blaarkopkoe
  • Particulier Natuurbeheer
  • Agrarisch Natuurbeheer
  • Overige Projecten